PRP
I-PRF
OMNI
OCAS
A-PRF dent
I-PRF dent
PRP Keymed in vivo ™ zestaw do pozyskania osocza bogatopłytkowego
STRONA PRODUKTU

Plasma Complex | Naturalna biostymulacja komórkami macierzystymi

Zestaw do pozyskania komórkowej fibryny I-PRF oraz strukturalnej fibryny S-PRF

WYDAJNOŚĆ
3 x  ok. 1,5 ml fibryny komórkowej
3 x  ok. 4,5 ml fibryny strukturalnej
WYKORZYSTANIE
3 niezależne zabiegi

3 x probówka I-PRF keymed in vivo™
3 x probówka S-PRF keymed in vio™
Probówki posiadają klasę medyczną IIB, są szklane, jałowe, apirogenne, bez substancji chemicznych, wysterylizowane radiacyjnie.
3 x system pobraniowy do pozyskania fibryny komórkowej I-PRF
 • Igła motylkowa 21Gx3/4ꞌꞌ
 • Uchwyt
 • Strzykawka o pojemności 3 ml
 • Igła 21Gx2ꞌꞌ
Igła motylkowa, uchwyt oraz probówka tworzą znormalizowany, w pełni zamknięty system próżniowy samoczynnie pobierający krew. Dzięki zastosowanej technologii vacuum krew zassana zostaje do probówki. Strzykawka 3ml oraz igła 21G służą do odciągnięcia fibryny komórkowej.
3 x system pobraniowy do pozyskania fibryny strukturalnej S-PRF
 • Igła motylkowa 21Gx3/4ꞌꞌ
 • Uchwyt
 • Strzykawka o pojemności 5 ml
 • Igła 21Gx2ꞌꞌ
Igła motylkowa, uchwyt oraz probówka tworzą znormalizowany, w pełni zamknięty system próżniowy samoczynnie pobierający krew. Dzięki zastosowanej technologii vacuum krew zassana zostaje do probówki. Strzykawka 5ml oraz igła 21G służą do odciągnięcia fibryny strukturalnej.
 • NOWOŚĆ – PLASMA COMPLEX jest jedynym zestawem na rynku medycyny regeneracyjnej służącym do pozyskania fibryny komórkowej oraz fibryny strukturalnej  z krwi własnej pacjenta do iniekcji. Z zestawu Plasma Complex rekomendujemy wykonanie 3 niezależnych zabiegów łączonych
 • PROSTOTA I SZYBKOŚĆ ZABIEGU – nowoczesna technika vacuum umożliwia szybki i łatwy pobór krwi, przy zachowaniu precyzji zabiegu. Procedura obejmuje 2 zabiegi: w ciągu 30 minut pozyskujemy fibrynę strukturalną przygotowaną do zabiegów estetycznych oraz regeneracyjnych. W ciągu kolejnych 15 minut pozyskujemy fibrynę komórkową przygotowaną do zabiegów estetycznych oraz regeneracyjnych.
 • JAKOŚĆ – każdy z elementów zestawu posiada niezbędne certyfikaty jakości i bezpieczeństwa do stosowania w medycynie
 • KOMPATYBILNOŚĆ – elementy tworzą znormalizowany, w pełni zamknięty system próżniowy, samoczynnie pobierający krew.
 • STERYLNOŚĆ – każda z probówek oraz każdy komplet elementów pobraniowych pakowane są osobno. Dzięki temu istnieje możliwość wykorzystania tylko części zestawu do zabiegu podczas gdy pozostałe elementy pozostają nadal sterylne.
 • ZESTAW WOLNY OD SZTUCZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH – probówki I-PRF keymed in vivo™ oraz probówki S-PRF keymed in vivo™ nie zawierają żadnych substancji chemicznych, są szklane, jałowe, apirogenne tj. bez martwych bakterii. Posiadają klasę medyczną IIB.
Informacja o rodzaju certyfikatów dotyczących probówek I-PRF keymed in vivo™, S-PRF-keymed in vivo™
 • Certyfikat CE.
 • Biologiczne bezpieczeństwo wyrobu medycznego potwierdzone ISO 10993-1:2009
 • Class IIB, Rule 3 – klasa medyczna IIB oznacza wyrób medyczny przeznaczony do modyfikowania biologicznego składu płynów ustrojowych, przeznaczonych do wprowadzenia do ciała.
Każdy element zestawu posiada kompletne i ważne certyfikaty CE, które  zostały przedłożone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie w procesie rejestracji  naszych zestawów.
zamów